MiRRORS - Multiscale integrated traffic observatory for large road networks

02 December 2020 \ 13:30 - 17:00 uur | Online seminar "Spiegels op de werkelijkheid"
De tussenstand in het TU Delft/NWO project MiRRORS: Multiscale integrated Traffic Observatory for Large Road Networks.

Programma |  Aanmelden


Betrouwbare en volledige verkeer- en vervoersinformatie is van cruciaal belang voor een grote variëteit aan diensten: van persoonlijke navigatieapps, tot verkeersmanagement toepassingen in verkeerscentrales en data diensten voor het ondersteunen van beleidsanalyses en model studies. 

MiRRORS, een NWO project getrokken door TU Delft, heeft als doel om nieuwe, innovatieve methodes te ontwikkelen voor het schatten en voorspellen van verkeerspatronen in grote netwerken op basis van een grote hoeveelheid verschillende gegevensbronnen.

De onderzoeksbenadering in MiRRORS is uniek. We kiezen voor hybride benaderingen, waarbij AI methodes worden gecombineerd met geavanceerde verkeerstroommodellen en network science. We werken ook aan geïntegreerde zgn multi-scale oplossingen, waarbij de informatie die op één schaalniveau wordt geschat of voorspeld wordt gebruikt om schattingen en prognoses op andere niveaus te schragen en te verbeteren. Tenslotte werken we aan schaalbare oplossingen die ook werken voor (hele) grote wegennetten.

MiRRORS wordt getrokken door Prof. Hans van Lint van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. In het kader van MiRRORS werkt de TU Delft samen met NDW, Mezuro en DAT.Mobility, CGI en RHDHV.


Dit werk maakt deel uit van het onderzoeksprogramma MiRRORS met projectnummer 16720 dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

More information: MiRRORS