PROGRAMMA SPIEGELS OP DE WERKELIJKHEID


KLIK HIER OM NAAR DE ONLINE SEMINAR TE GAAN!


PROGRAMMA "Spiegels op de werkelijkheid"

De tussenstand in het TU Delft/NWO project MiRRORS: Multiscale integrated Traffic Observatory for Large Road Networks.


1320 - Inloop - Zoom sessie - Klik op: Klik om deel te nemen om naar de zoom sessie  te gaan 1330 - 1345 Welcome & Intro

In MiRRORS onderzoekt de TU Delft samen met NDW, CGI, RHDHV, en Mezuro nieuwe manieren om verkeerspatronen en HB patronen op meerdere schaalniveaus te schatten en voorspellen met een combinatie van AI en simulatie technieken. 

Spreker: Hans van Lint


1345 - 1415 Spiegel op het verleden - data science in MiRRORS 

Korte pitches met de eerste MiRRORS resultaten op basis van historische data: voorspellen van verkeer met deep learning en hoe goed je activiteiten en trip patronen kunt schatten met verschillende soorten data (waaronder GSM). 

Sprekers: Guopeng Li, Zahra Eftekar, Hans van Lint (English)


1420 - 1450 Spiegel op het heden - pattern finding and visualisation in large-scale data

Data zijn alleen interessant als we er patronen in vinden die we ook echt kunnen gebruiken. Welke patronen zien we op de schaal van het gehele Nederlandse wegennet? Welke patronen zien we op langere corridors? Zou het niet interessant zijn om op dat niveau te grasduinen en zoeken in de NDW database? 

Sprekers en demo inleiders: Panchamy Krishnakumari, Tin Nguyen (English)


1500 - 1530 Spiegel op de (nabije) toekomst - applying monitoring, estimation & prediction methods in practice

3D digital twin technology is een tool om data uit heel veel bronnen met elkaar te combineren en visualiseren, ook bij de MiRRORS partners NDW, CGI en RHDHV. Voorspellingen en simulaties passen daar natuurlijk fantastisch in. Nog mooier wordt het als we die voorpellingen ook echt gebruiken voor real-time verkeersmanagement.

Sprekers & demo inleiders: Laurens Lapre, Muriel Verkaik-Poelman

 

1530 - 1550 Spiegel op de (verre) toekomst - the next big research questions

Wat zijn de grote onderzoeksvragen voor morgen? Interactive speurtocht en Q&A

Sprekers: Suzanne van Lieshout, Hans van Lint

 

1550-  Virtual drinks

Voor wie nog even die laatste vraag wil stellen en/of wil nababbelen.

667 hits